வீரர்களுக்கு டோனியின் தண்டனை… முதல் முறையாக பகிர்ந்த ஆலோசகர் பேடி அப்டான்

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரரான டோனி, பயிற்சிக்கு தாமதமாக வரும் வீரர்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பார் என்பதை அணியின் முன்னாள் மனநிலை…